ilgili Sayfalar

PROJE KOORDİNASYON OFİSİ
Proje Ofisi üniversitemizde proje faaliyetlerine destek verme, açık çağrıları duyurma, öğrencilerimizi proje yazma konusunda teşvik etme gibi çalışmalalarda bulunmak üzere kurulmuştur. Detay için Tıklayınız
TEKMER
TEKMER’ler, KOSGEB´in koordinasyonu altında üniversitelerle KOBİ´lerin bir araya gelip AR-GE çalışmalarında ortak bir platform oluşturdukları yerlerdir. Detay için Tıklayınız

Hizmetlerimiz

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Üniversite ve iş dünyasının; Ar-Ge, üniversite sanayi işbirliği, yürütülebilecek faaliyetler ve teknolojik konularda bilgi sahibi kılınması

Modül 2: Destek Programlarından Yararlanmaya Yönelik Hizmetler
Üniversitelerin ve iş dünyasının çeşitli hibe destek programlarından yararlanması için bilgilendirme, projelendirme ve idari destek işlemleri

Modül 3: Proje Geliştirme/Yönetim Hizmetleri
Üniversite sanayi arasında sözleşmeli Ar-Ge faaliyetleri yürütülmesi

Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama
Üniversitelerde fikri mülkiyet kapsamında değerlendirilebilecek çalışmaların belirlenmesi, korunması ve ticarileştirilmesi süreçlerinin desteklenmesi (patent vb.)

Modül 5: Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri
Yeni ürün ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına yönelik olarak akademisyen ve üniversite öğrencileri tarafından kurulacak firmaların desteklenmesi