ilgili Sayfalar

PROJE KOORDİNASYON OFİSİ
Proje Ofisi üniversitemizde proje faaliyetlerine destek verme, açık çağrıları duyurma, öğrencilerimizi proje yazma konusunda teşvik etme gibi çalışmalalarda bulunmak üzere kurulmuştur. Detay için Tıklayınız
TEKMER
TEKMER’ler, KOSGEB´in koordinasyonu altında üniversitelerle KOBİ´lerin bir araya gelip AR-GE çalışmalarında ortak bir platform oluşturdukları yerlerdir. Detay için Tıklayınız

HAKKIMIZDA

Teknoloji Transfer Ofisi, Üniversitemizin “Araştırma ve Geliştirme” alt yapısını güçlendirmek, proje yapma kültür ve kapasitesini arttırmak ve bu bağlamda, üniversitede araştırma yapan öğretim üyeleri/elemanlarının ve öğrencilerin araştırma projelerine destek sağlayan ulusal/uluslararası kurumların kaynaklarından en verimli biçimde faydalanabilmelerini sağlamak, üniversite-sanayi işbirliğini koordine etmek amacıyla 2013 yılında kurulmuştur.

Vizyon

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin stratejik vizyonu, bilim ve teknoloji alanında ülkemizin dinamik ve gelişmekte olan üniversitemizde, var olan araştırma potansiyelinin daha etkin kullanılmasına katkıda bulunarak öğretim elemanlarımızın ulusal ve uluslararası başarılara imza atmalarını sağlamaktır.

Misyon

Kırıkkale Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin misyonu, Üniversitemizin Ar-Ge altyapısını güçlendirerek ulusal ve uluslararası destek programları konusunda araştırmacılara yönelik seminerler, bilgilendirme toplantıları düzenleyerek ilgi alanlarındaki araştırmalara sağlanan ulusal veya uluslararası fonlardan araştırmacılarımızı haberdar etmek, bu fonlara başvurmalarını sağlayarak araştırma projelerinin takibinde destek vermektir.

Teknoloji Transfer Ofisi’nin Görev ve Sorumlulukları

• Ulusal ve uluslararası araştırma destek programları hakkında araştırmacıları bilgilendirmek (web sitesi, toplantılar, seminerler vb.),
• Proje başvuru tarihlerini duyurmak,
• Projelere, destek programına özgü formatın yanı sıra proje konusundan bağımsız olarak, özgün değer, yaygın etki ve yapılabilirlik gibi konularda önerilerde bulunmak,
• Projenin kapsamının en doğru destek programına yönlendirilmesi için araştırmacıları bilgilendirmek,
• Proje önerisi ve değerlendirme aşamasında destek alınacak/alınan kurum ile gerektiğinde iletişimde olmak ve koordinasyonu sağlamak,
• Araştırmacıların öncelikle dünyayı ve toplumu ilgilendiren başlıca sorunları ilgilendiren konularda yenileşimci (inovatif) çözümler bulmayı hedefleyen proje önerileri sunmaları için farkındalık yaratmak,
• Farklı disiplinlerdeki kişileri toplantılar ile bir araya getirerek disiplinler arası çalışmalar yapılması için yönlendirici olmak,
olarak sıralanmıştır.

Teknoloji Transferi Nedir?

Teknoloji Transferi kavramı bir kurum tarafından geliştirilen yeni bir teknolojinin, buna ihtiyaç duyan bir veya birkaç kuruma başarılı bir şekilde sunularak kullanılmasının sağlanmasıdır.

AMACLARIMIZ

• Akademisyenlerin bilimsel çalışmalarının sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda yönlendirilmesi
• Akademik bilginin sadece bilimsel yayın ile sınırlı kalmaması ticari değer kazanması
• Araştırmaların ticari değere dönüşmesi ile üniversite ve firmalara araştırmaların devamı için kaynak sağlanması
• Teknoloji yoğun üretimin ve girişimciliğin desteklenmesi
• İnovasyonun önemi, Ar-Ge çalışmalarının ürüne dönüşmesi, yapılabilecek işbirlikleri konularında bilgilendirme yapılması, tanıtım ve eğitimler düzenlenmesi
• Fon sağlayan destek kurumlarından faydalanma yolları, fikri sınai mülkiyet hakları, patent ve lisanslama, girişimcilik konularında tanıtım, bilgilendirme ve eğitimler düzenlenmesi
• Akademisyenlerin ortaya çıkan ürün ile finansal olarak kazanç elde etmesi
• Sanayinin ihtiyaç duyduğu konularda yurtdışına bağımlılığın azaltılması
• TTO başarılarını artırarak akademisyenler ve sanayi firmaları tarafından tercih edilmesini sağlamak